Hissəvi satış

Hissəvi satış müştəri alışlarının maliyyələşdirmə növü olub aşağıdakı addımları əhatə edir:

 • Müştəri istədiyi malı seçir
 • Bu haqqda Mağazaya müraciət edir
 • Mağaza müştərini MJ Finance-a yönəldir
 • Müştəri MJ Finance əməkdaşı tərəfindən yoxlanılır və müsbət qərar verildikdə mal Satıcıdan alınıb müştəriyə satılır
 • MJ Finance müştəri ilə alqı-satqı müqaviləsi bağlayır
 • Müştəri ödənişi hissə MJFinance-a ödəyir

Necə işləyir

Müştəri

Müştəri istədiyi malı seçir

Müştərimağaza

Müştəri mağaza əməkdaşına müraciət edir

MağazaMJ Finance

Əməkdaş müştərini MJ Finance əməkdaşına yönəldir

MJ Finance

Müştəri MJ Finance əməkdaşı tərəfindən yoxlanılır və qərar verilir

MJ FinanceMüştəri

Qərar müsbətdirsə, müştəri ilə müqavilə bağlanılır

Özəllikləri
 • Rahat ödəmə qrafiki
 • Onlayn ödəmə imkanı
 • Ödəmə vaxtları və balans haqqında məlumatlandırma sistemi
 • Rahat məlumat alma imkanı
 • Müxtəlif güzəşt sistemləri
 • Bank və ödəmə nöqtələrində rahat ödəmə