Özəllikləri
  • Rahat ödəmə qrafiki
  • Onlayn ödəmə imkanı
  • Ödəmə vaxtları və balans haqqında məlumatlandırma sistemi
  • Rahat məlumat alma imkanı
  • Müxtəlif güzəşt sistemləri
  • Bank və ödəmə nöqtələrində rahat ödəmə